• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ahmeterdogdum
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905070078930
  • https://twitter.com/ahmet_erdogdu_
  • https://www.instagram.com/ahmet_erdogdu_/
  • https://www.youtube.com/channel/UCrnnIdloy5Ol2rnHDUfwoMg

Kodlama Eğitimi ve 21.yy Becerileri

En basit tanımıyla kodlama (ya da programlama), bir bilgisayar sistemine bir işlemi yaptırmak için komut dizisi yazma işlemidir. Geleceğin mesleklerini yürütecek kuşaklara kodlama becerisinin kazandırılması günümüzde üzerinde en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Günümüzde “Öğrenciler için yazmayı öğrenmek önemli midir?” gibi bir soru çok saçma bir soru olarak değerlendirilmektedir. Çünkü yazmak günlük hayatın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Ayrıca yazı yazmak yeni fikirler oluşturmak için de kullanılan bir yoldur. Yazmak ayrıca, insanların kendi öğrenme süreçlerini düzenlemelerini, kendilerini geliştirmelerini ve fikirlerini paylaşmalarını sağlamanın en etkili yoludur. Bütün bunlar yazmayı öğrenmek için güçlü nedenlerdir. Kodlama ise yazmanın yeni ve gelişmiş bir formu olarak görülmektedir. Yani kodlama yapmak “düşünmenin” ve “üretmenin” yeni bir yolu olarak görülebilir. Öğrenciler kodlama ile etkileşimli hikâyeler yazabilmekte, oyunlar, animasyonlar ve simülasyonlar oluşturabilmektedirler. Yani yazı yazmayı öğrenmek gibi kodlamayı öğrenmek için de güçlü sebepler olduğu söylenebilir.

 

MIT Media Laboratuvarında görevli Profesör Mitchel Resnick (Resnick, 2013b), bireylerin yeni iş bulmaları sürecinde kodlamanın çeşitli fırsatlar sunduğunu ileri sürmektedir. Resnick ayrıca İş çevrelerinde hızlı bir şekilde artan bilgisayar programcısı ve bilgisayar bilimcisine olan ihtiyacı karşılamak için de kodlama öğrenmenin önemli olduğunu belirtmektedir. Bütün bunların yanında araştırma sonuçları kodlama öğrenmek için başka nedenlerin de olabileceğini göstermektedir. Kodlama öğrenme sürecinde öğrencilerin yaşadıkları onların diğer birçok şeyi öğrenmelerini de desteklemektedir. Öğrenciler sadece kodlamanın nasıl yapılacağını öğrenmemekte, öğrenme için kodlamayı kullanabilmektedirler. Örneğin Matematik veya bilişimsel düşünmeyi öğrendikleri gibi problem çözmeyi, proje tasarlamayı ve fikirler arasındaki iletişimi sağlamayı da öğrenmektedirler. Bu beceriler sadece bilgisayar bilimcileri için değil, eğitim düzeyi, yaş, ilgi alanı ve mesleklerden bağımsız olarak herkesin ihtiyacı olan beceriler olarak görülebilirler. Bu çalışma kapsamında yapılan alanyazın taramasında kodlama eğitimi hakkında çok az akademik çalışmanın olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan birçok ülke öğretim programında kodlama eğitimi yer almaktadır. Birçok ülkenin bu yolda çabaları bulunmaktadır. Ayrıca Çeşitli ulusal-uluslararası kuruluşlar gerçekleştirdikleri kodlamaya ilişkin çalışmalarla geleceğin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunmaktadırlar. Bu kuruluşların başında kar amacı gütmeyen “code.org” gibi kuruluşlar gelmektedir.

Kodlamayla ilgili olarak gerçekleştirilen bu çalışmalar politika yapıcılar tarafından da desteklenmektedir. Onuncu Kalkınma Planında; düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerleri ve millî kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle donanmış, üretken ve mutlu bireylerin yetişmesi Türk Eğitim Sisteminin temel amacı olarak belirtilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2013). İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bu amaca ulaşabilmek için kodlama eğitimi önemli bir araçtır.

 

Kodlama Nedir?

Kodlama ya da programlama, bir bilgisayar sistemine ya da elektronik devreye işlem yaptırmak için yazılan komut dizisidir. Matematiksel işlemler bütünü olan programlamada bir metin, önceden belirlenmiş simgeler dizisine göre işaretlenir. Bu kadar karmaşık bir tanıma sahip olsa da aslında kodlamanın temel bir mantığı var; bir yol çizmek ve bunun uygulamaya geçirmek.

Çocukların kodlamayı erken yaşta öğrenmeleri, buna daha hızlı adapte olmaları onlar için büyük önem taşıyor. Peki, çocuklar neden kodlama öğrenmeli? İşte bunun için 7 sebep.

1 - Kodlama, Yeniliklere Yol Açar.

Dünyamızın geleceği tamamen dijital. Teknolojinin, atalarımız tarafından hayal bile edilemeyecek neleri yaptığını gördük. Yakın geçmişte, herkes standart benzinli otomobiller kullanırken, bugün sürücüsüz elektrikli araçların gelişimini izliyoruz. Hastanelerde ameliyatlar cerrahlar tarafından yapılırken, bugün robotik cerrahi başladı. Dünyayı küresel bir köy haline getiren ve hayatımızın her alanında devrim yaratan sosyal medya platformlarımız var. Çocukların bu hareketi devam ettirebilmeleri ve yarının dünyasına uyum sağlamaları için, kodlamayı öğrenmeleri bir nevi zorunlu hale geldi.

2 - Kodlama, Çocukların Yaratıcı Olmasını Sağlar.

Erkenden programlamayı öğrenen çocuklar, programlamanın ardındaki düşünceyi ve mantığı daha iyi kavrarlar. Kodlamanın öğrenilmesi hem çocuğun zihnini geliştirir, hem de özgüvenini artırır. Çocuklar, kendi projelerini yaratma, aile üyeleri ve arkadaşlarıyla paylaşma mutluluğunu yaşarlar.

3 - Kodlama, Çocukların Gelecekte İş Bulabilmelerine Yardım Eder.

Mevcut rakamların gösterdiği gibi, kodlamayı öğrenen çocuk sayısı çok endişe verici. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde, yakın gelecekte bir milyon bilgisayar elemanı açığı olacağı tahmin ediliyor. Dünyanın geri kalanında neler olacağını tahmin edebilirsiniz. Halen öğrenciler üniversitelerden harika notlar alarak mezun oluyor, ancak uzmanlık alanlarındaki işlere kolayca giremiyorlar. Buna karşın, liselerin bilgisayar bölümünden mezun olanlar veya kurslara gidenler hemen yüksek ücretli bir iş bulabiliyorlar.

4 - Kodlama, Güveni Artırır.

Makinelerle iletişim kurabilme yeteneği, çocuklara kazandırılabilecek en büyük güçtür. Çocukların kodlamayı öğrenmesi, projelerinde ve hayatlarında yapay zekâyı kullanarak daha doğru ve doyurucu sonuçlar elde etmeleri, kendilerine ve geleceklerine güvenlerini artırır.

5 - Kodlama, Diğer Alanlarda da Başarıya Ulaştırır.

Programlama öğrenmek, çocukların diğer öğrenme alanlarında da başarılı olmalarına yol açar. Bu alanlar bilim, matematik ve dili içerir. Kodlama, çocukların, tüm alanlarda daha iyi düşünmelerine yardımcı olur. Kodlama öğrenmek tıpkı ikinci bir dil öğrenmek gibidir. Çocuğun beyni, karmaşık şeyleri erken yaşlarda hızla öğrenebilir ve ne kadar erken öğrenirse o kadar kolay adapte olabilir. Sıralama ve döngüler gibi temel kodlama konularına ne kadar erken başlarsa, karmaşık konuları zamanla daha kolay anlayacaktır.

6 – Kodlama, Problem Çözmeyi Geliştirir.

Çocuklar kodlama yaptığında, karmaşık problemler üzerinde düşünür ve onları daha küçük parçalara ayırırlar. Çocuklar, bir yazılım mühendisinin mantıksal ve sayısal düşünmeyi kullanarak bir soruna nasıl yaklaştığını öğrenir. SongKick’in teknoloji baş sorumlusu Dan Crow’un açıkladığı gibi, “Sayısal düşünme, büyük sorunları daha küçük, daha kolay yönetilebilir problemler haline getirerek nasıl çözeceğinizi öğretir.” Bu mantıksal düşünme okul, iş ve yaşamında çok güçlü bir araçtır.

7- Kodlama, İletişimi Geliştirir.

İletişim okul, iş ve yaşam boyunca kesinlikle gerekli bir beceridir. Karmaşık fikirleri basit bir şekilde karşısındakine iletebilen insanlar, farklı endüstrilerde ve çalışma alanlarında daha başarılıdırlar.

Çocuklar kodlamayı öğrendiklerinde, en basit fikirli dinleyicilerle nasıl iletişim kuracaklarını öğrenirler: bilgisayarlar. Daha önce belirtildiği gibi, kodlama, karmaşık fikirleri nasıl daha küçük parçalara ayıracaklarını ve bunları bilgisayarların anlayabileceği bir şekilde nasıl düzenleyeceğini çocuklara öğretir.

Peki, çocuklar küçük yaştayken ve saatlerce bilgisayar ekranına bakmadan kodlamayı nasıl öğrenebilir?

3 yaş üzeri için tasarlanmış ilk ve tek kodlama oyuncağı Code A Maze, çocuklara basit kodlamanın mantığını öğretiyor. Herhangi bir ekrana bakmadan robotik kodlama eğitimi almalarını sağlayan bu oyuncak hiçbir dil bilgisi de gerektirmiyor!

Çocuklar neden kodlama eğitimi almalı?

*Çocuğunuzun erken yaşta kodlama eğitimi alması için pek çok önemli neden bulunuyor.

*Kodlama eğitimi çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Çocuklar her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor.

*Programlama öğrenmek aslında yeni bir dil öğrenmek gibi. Uzmanlara göre de ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenmesi o kadar kolay oluyor.

*2020 yılı itibari ile ABD’de mühendis yetersizliği nedeniyle 1 milyon boş teknik iş pozisyonu olacak. Türkiye için bu konuda yapılmış bir araştırma yok ama iş ilanlarına göz attığınızda programlama yavaş yavaş tüm işlerin tanımlarında kendine yer başlıyor diyebiliriz.

*Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki öngörülen yeni işlerin  yüzde 60’ı bilgisayarla ilişkili olacak.

*Kod yazma çiftçilikten  hukuka, inşaattan tıbba kadar her endüstride kullanılabiliyor.

*Bilgisayar mühendisliği yeni mezunlar arasında en çok kazandıran işlerden biri.

*Kodlama aynı zamanda en yeni liberal sanatlardan. Liberal sanatlar insanları hayata hazırlamak ve öğrencilere etraflarındaki dünyayı daha iyi anlamaları konusunda yardım etmek üzere tasarlanıyor. Kodlama ise dijitalleşen hayatta dünyadaki olup biteni anlama adına giderek daha kıymetli hale gelecek bir alan.

 

Kaynakça:

-Jason R. Briggs, “Python for Kids:A Playful Introduction to Programming”, No Starch Press. -Carol Vorderman, “Computer Coding For Kids”, DK Books, 2014. 

millliyet.com

idtech.com